gjendeguiden vise deg vintervegen

I Gjendeguiden er vi samde om ein ting: Vinteren i Jotuneheimen er heilt konge. Anten du vil toppe ut på Noregs tak, leike deg på ski ned att eller lære om skredtryggleik. Gjendeguiden har kurs for einkvar ambisjon. 

Skågåing merke -Lys - Nøytral-uten bakgr-01.png
 
Foto- Kristoffer Mæle Thuestad-16.jpg

På rett kurs

Gjendguiden har vore ute mang ein vinterdag før - og kome heim att med mykje erfaring frå omgang med dypfryste kvitevarer oppunder Norges tak. Med base på ei av overnattingsbedriftene i Sjodalen byr vi ofte på kurs gjennom vinteren, med kompetente vegleiarar i Kong Vinter sitt eige klasserom. 

Introkurs skred og randonnée

Kursstad: Gjendesheim

Varigheit: 2 + 1/2 dag

Kurset er lagt opp med foredrag på Gjendesheim fredag kveld, og to dagar ute. Fredag går vi gjennom turplanlegging, skredtryggleik, ferdsel i vinterfjellet og litt om kva utstyr som er egna. 

Ein dag: Vi gjer om teorien frå fredagskvelden til praktiske øvingar og ferdsel ute i terrenget. Fokus på trygge vegvalg, snøkjennskap, og kameratredning.

Ein dag:  Vi går topptur/skitur i nærområdet, og søkjer mot dei områda som gjev oss best utbytte for læring. Her vil du få ei grundig innføring i bruk av alpint turutstyr, og korleis skiturar i høgfjellet både blir trygge og artige. Etter denne dagen vil du mestre vinterfjellet betre, og du vil ha eit godt grunnlag for å utvikle deg vidare på eiga hand eller saman med turvenane dine! 

På laurdag ettermiddag er du hjarteleg velkomen til afterski i vedfyrt badestamp under stjernane, før du inntek ein betre middag laga med lokale råvarer frå området.

Vi har alltid maks 6 deltakarar per vegeiar på våre kurs.

Vegleiarane du møter på våre vinterkurs har lang erfaring og kompetanse som dei ynskjer å dele med dykk. 

Meir info - klikk her

Påmelding - klikk her

Foto- Kristoffer Mæle Thuestad-24.jpg

Skredkurs i Jotunheimen

Kursstad: Gjendesheim.

Varigheit: 2 + 1/2 dag

Kurset er lagt opp med foredrag på Gjendesheim fredag kveld, der ein går gjennom turplanlegging, skredtryggleik, ferdsel og litt om utstyr. 

Laurdag går vi ut og gjer om teorien frå fredagskvelden til praktiske øvingar og ferdsel ute i terrenget. Fokuset er trygge vegvalg og kameratredning.

På laurdag ettermiddag er du hjarteleg velkomen til afterski i vedfyrt badestamp under stjernane, før du inntek ein betre middag laga med lokale råvarer frå området.

Søndag går vi ut og ser på ulike testar som gjennomføres for å sjekke skredfare, fortsett med trygge vegvalg og har ei oppsummering av kurset tilslutt.

Vi har alltid maks 6 deltakarar per vegeiar på våre kurs.

Vegleiarane du møter på våre vinterkurs har lang erfaring og kompetanse som dei ynskjer å dele med dykk. På alle skredkurs har vi instruktørar frå Skredgruppa Innlandet og/eller Alpin Redningsgruppe i Nord Gudbrandsdalen, eller førarar med tilsvarande kompetanse.

Meir info - klikk her

Påmelding - klikk her