BESSEGGENPATRULJA - EIT LOKALT INITIATIV FOR Å TA VARE PÅ EIT NASJONALT IKON!

Besseggenpatrulja i sitt rette element på Bandet. Det karakteristiske sekketrekket er kjent for mange turistar, som har fått hjelp eller slått av ein prat på turen.  FOTO: Gjendeguiden

Besseggenpatrulja i sitt rette element på Bandet. Det karakteristiske sekketrekket er kjent for mange turistar, som har fått hjelp eller slått av ein prat på turen.

FOTO: Gjendeguiden

HISTORIEN OM BESSEGGENPATRULJA

Det har vore ei eksplosiv auke i antall fjellturistar, som kvar sommar og haust går den tidvis krevjande turen over Besseggen. I 2010 frakta Gjendebåten 30 000 passasjerar, medan i 2017 frakta den 63 000 passasjerar. I overkant av 55 000 gjekk Besseggen, i følgje tellaren til SNO.

Dei aukande besøkstala viste til noko meir til slitasje på sti, søppel langs ruta og ei gradvis auke av redningsaksjonar. Mange av desse aksjonane var unødvendige og “forbruka” ressursane som vart kalla ut, slik som t.d luftambulansen og Røde Kors. Politiet og AMK vart i den forbindelse initiativtakere forå sjå på kva for tiltak ein kunne sette inn på Besseggen, og ei patrulje var det som mange peika på som eit behov. Utfordringa var sjølvsagt kven tek seg av dette, og ikkje minst korleis skal den finansierast?

I 2017 tok dei lokale reiselivsaktørane ansvar for framtida til Besseggen som reiselivsprodukt, og  20 reiselivsverksemder og 2  kommunar gjekk saman for å opprette Besseggenpatrulja. Dette etter at vi ikkje fekk tilskot frå det offentlige, då dei lyste ut midler via Miljødirektoratet. (Trolltunga, Gaustadtoppen,Kjærag og Prekestolen fekk tilskotet på 7,5 millionar)  GJENDEGUIDEN fekk ansvaret for å planlegge og gjennomføre denne patruljetenesta, og vi gjekk Besseggenpatrulje ein gang i veka i lågsesongen, og to ganger i høgsesongen frå juni til oktober 2017. Totalt gjennomførte vi 25 stk patruljer sommaren 2017.  Oppsummering av sesongen, finn du lenger ned på sida.

Besseggenpatrulja fekk mykje mediemerksemd og positiv omtale både før, under og etter sommarsesongen 2017, og fleire fatta interesse for arbeidet som vart utført. Dette til ein rimelig kostnad, og ikkje minst med merkbare resultat.

I etterkant av sesongen tok Oppland Fylkeskommune (OFK) kontakt mtp at det var lyst ut sentrale midler til ulike sikringstiltak på utvalgte turistruter. OFK tok seg av søknaden, og denne gangen vart vi tildelt støtte slik at vi sommaren 2018 kunne auke til 50 patruljer over Besseggen tilpassa behov og trafikk. Gjendeguiden takka ja til oppdraget også denne sommaren. Destinasjonseslskapet NASJONALPARKRIKET tok initiativet til #ryddepatruljen denne sommaren, og Gjendeguiden var med og laga lanseringsfilmen på ei av Besseggenpatruljane. Filmen kan du finne HER!

Samfunnsøkonomisk så er det liten tvil om at Besseggenpatrulja er lønnsom, og utgjer eit godt lokalt tryggingstilbod til alle dei som går over Besseggen, og vi håpar det blir eit tiltak som kan fortsette i framtida.

Status etter sesongen 2018 er følgjande:

-Politiet hadde 6 redningsaksjonar i 2018, mot 8 i 2017

-AMK hadde 11 aksjonar i 2018, mot 21 i 2017

-Basert på tilbakemeldingar vi fekk frå turistar vi hjalp på tur over Besseggen, så unngjekk vi  17-18 redningsaksjonar.

-Vi plukka særdeles mykje mindre søppel enn året før!! Vart litt opphopning av dopapir, men dette var pga bålforbud.

UNDER SER DYKK ALLE SOM STØTTA BESSEGGENPATRULJA I 2018

TUSEN HJERTELEG TAKK FOR DEN ØKONOMISKE STØTTA!

I tillegg vil vi takke NORRØNA og MERRELL som heldt både oss og enkelte glade turistar varme med gode klær, sko og egna utstyr!

Vi vil og takke VÅGÅ RØDE KORS som takka ja til å være innleigd på eindel av patruljene våre.

 Ynskjer du å støtte oss? Vi har VIPPS: 1100385

Dette er noko av det fottøyet som blir bruka på Besseggen, men IKKJE det vi anbefalar nokon å gå med! Vi ser helst at du går i ordentlige fjellsko.  Foto: GJENDEGUIDEN

Dette er noko av det fottøyet som blir bruka på Besseggen, men IKKJE det vi anbefalar nokon å gå med! Vi ser helst at du går i ordentlige fjellsko.

Foto: GJENDEGUIDEN

Status etter sesongen 2017 er følgjande:

-Politiet hadde 8 redningsaksjonar i 2017, mot 14 i 2016

-AMK hadde 21 aksjonar i 2017, mot 22 i 2016

-Basert på tilbakemeldingar vi fekk frå turistar vi hjalp på tur over Besseggen, så unngjekk vi  7-8 redningsaksjonar.

-Besseggenpatrulja hjalp folk stort sett på kvar tur over Besseggen.

-Vi plukka i gjennomsnitt med oss ein 1/4 bærepose med søppel på kvar tur.

-Samfunnsøkonomisk så er det ingen tvil om at Besseggenpatrulja er lønnsom, og vi håpar det blir eit tiltak som kan fortsette i framtida.

UNDER SER DYKK ALLE SOM STØTTA BESSEGGENPATRULJA I 2017

TUSEN HJERTELEG TAKK FOR DEN ØKONOMISKE STØTTA!

I tillegg vil vi takke NORRØNA som heldt både oss og enkelte glade turistar varme med gode klær og egna utstyr!

Vi vil og takke VÅGÅ RØDE KORS som takka ja til å være innleigd på eindel av patruljene våre.

 Ynskjer du å støtte oss? Vi har VIPPS: 1100385