TURPLANLEGGING

Før ein reiser på eit fjelleventyr, så er det viktig at ein gjer nokon forberedelsar.

Dette kan være til dømes:

  • Sjekke vær og skredfarevarsel
  • Skaffe seg kart og kompass, og lære seg å bruke det.
  • Planlegge ruta ein skal gå
  • Sjekke utstyret sitt og bytte ut og reparere defekte ting.
  • Ha alternativ om noko skulle skje undervegs.
 Foto: Gjendeguiden               

Foto: Gjendeguiden               

VÆRMELDING

Vi anbefalar bruk av Meteorologisk Institutt si værteneste www.yr.no. 

Tjenesten leveres både som App og nettside, og den er gratis å bruke.

Mrk at det er viktig å lese heile varselet, og ikkje bare sjå på symbola. Då får ein eit betre bilde på korleis været vil bli.                                                                                               

 Foto: Gjendeguiden

Foto: Gjendeguiden

SKREDVARSEL

Skredvarselet sjekkar du på NVE sine nettsider www.varsom.no

Tjenesten leveres både som App og nettside, og den er gratis å bruke.

Vi anbefaler og at du lastar ned appen RegObs (Gratis), og sender inn relevante bilder og informasjon til dei som utarbeider skredvarselet.                                

 Foto: Kristoffer M Thuestad

Foto: Kristoffer M Thuestad

KART

Du kan laste ned gratis kart frå tjenestane til Statens Kartverk. 

Tjenestane leveres både som App, nettside, nedlasting til tlf og GPS, samt at ein kan printe ut eige kart over det området ein skal på tur i.

Mrk at du ikkje bør tilpasse utskrift til papirstørrelsen, og du bør sjekke målestokken ved utskrift