TURPLANLEGGING

Eventyret blir best med god førebuing!

Viktige moment:

  • Sjekke værmelding og skredfarevarsel
  • Finne fram til aktuelle kartblad og kompass, og lære seg å bruke dette.
  • Planlegge ruta ein ønskjer å nytta.
  • Sjekke turutstyret, og reparere ødelagte ting før ein reiser ut på tur.
  • Ha gode alternativ om noko skulle hende undervegs.
 Foto: Gjendeguiden               

Foto: Gjendeguiden               

VÆRMELDING

Vi anbefalar bruk av Meteorologisk Institutt si værteneste www.yr.no. 

Tjenesten leveres både som App og nettside, og den er gratis å bruke.

NB! Det er viktig å lese heile varselet, og ikkje bare sjå på symbola. Da får du betre bilde på korleis været kan utvikle seg.                                                                                               

 Foto: Gjendeguiden

Foto: Gjendeguiden

SKREDVARSEL

Skredvarselet sjekkar du på NVE sine nettsider www.varsom.no

Tjenesten leveres både som App og nettside, og den er gratis å bruke.

Vi anbefaler og at du lastar ned appen RegObs (Gratis), og sender inn relevante bilder og informasjon til dei som utarbeider skredvarselet.                                

 Foto: Kristoffer M Thuestad

Foto: Kristoffer M Thuestad

KART

Du kan laste ned gratis kart frå tjenestane til Statens Kartverk. 

Tjenestane leveres både som App, nettside, nedlasting til tlf og GPS. Du kan printe ut eige kart over det området du skal på tur i.

Mrk at du ikkje bør tilpasse utskrift til papirstørrelsen, og du bør sjekke målestokken ved utskrift!